مشخصات
ویژگی خاص
سبک بودن حتی متراژ بالای آن به راحتی قابل حمل می باشد
مناسب برای
جهت ممانعت و هدایت مسیر برای مسیرهای مورد نظر
جنس
پلاستیک