مشخصات
ویژگی خاص
دارای ضخامت 1 تا 2 سانتی متری است و با زاویه 70 تا 110 زاویه ها را به صورت کامل پوشش می دهد
مناسب برای
از آسیب به ماشین ها و دیوار جلوگیری میکند
جنس
پلاستیک