مشخصات
ویژگی خاص
در اثر تابش مستقیم نور خورشید و یا رطوبت بالا تغییر رنگ نمی دهد و بدنه آنها دچار ترک و شکستگی نمی شود .
مناسب برای
در اثر تابش مستقیم نور خورشید و یا رطوبت بالا تغییر رنگ نمی دهد و بدنه آنها دچار ترک و شکستگی نمی شود .
جنس
پلی اتیلن
ارتفاع
200سانتی متر