فیلتر 8 حاله دراگر RD40

فیلتر 8 حاله دراگر RD40
فیلتر 8 حالته دراگر دارنده نشان های B2 معرف این است که فیلتر دارای ظرفیت جذب متوسط در برابر گازهای غیر ارگانیک و بخارات از قبیل: کلرین، هیدروژن، سولفید، هیدروژن سیانید بوده و E2 معرف این است که فیلتر دارای ظرفیت جذب متوسط در برابر گازهای: سولفردی اکسید، هیدروژن است.
تخمین هزینه ارسال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد
مشخصات
برند
Drager 
ویژگی خاص
محافظت در برابر گازهایی از نوع : A1B2E2K1
ساخت کشور
آلمان
مدل
RD40
مقامت در برابر گاز های شیمیایی
دارد
مدل فیلتر
8 حالته
قابلیت نصب پایه فیلتر
تمام صورت و نیم صورت