مشخصات
مناسب برای
تش سوزی های ناشی از الکتریسیته ، مایعات قابل اشتعال و گاز های قابل اشتعال استفاده نمود
نوع کپسول
پودر و گاز
وزن محتویات کپسول
6 کیلوگرم
وزن کامل کپسول
9 کیلوگرم
رنگبندی
قرمز
محتوی
پودر و گاز