مخروط ترافیکی تاشو ساخت چین

مخروط ترافیکی تاشو ساخت چین
طول این مخروط ترافیکی 65 سانتی متر میباشد که با نصب چراغ بر روی این مخروطی طول آن به 75 سانتی متر افزایش پیدا میکند.
تخمین هزینه ارسال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد
قیمت کالا:
570٬000 تومان